Originální vlastní design i zakázková výroba....

Přírodní drahé kameny & drahé kovy zlato a stříbro.

                                                                              K zakoupenému šperku:
- krabička zdarma nebo luxusní krabička (s doplatkem)
- průvodka s popisem šperku a drahého kamene

Na vyžádání:
- certifikát A4 s razítkem ověření kovů i kamenů znalcem
- krásné dárkové poukazy s libovolným textem

Vyberte si šperk a využijte kontaktních formulářů,
info o dostupnosti a ceně šperku, obdržíte obratem
.

Telefonní kontakt, je: 728 208 990
Přeji krásný den a těším se na spolupráci...
                                                     

                                         Tereza Bajnarová

V případě objednání zboží, které jste si vybrali, mohou nastat následující situace:

1) Zboží je skladem přímo u mě.
2) Zboží budu teprve vyrábět.
3) Vyhrazuji si právo na situaci, kdy zboží není na žádném skladu a už ho nevyrábím (platí především pro konkrétní šperky s naprosto jedinečným drahým      kamenem, pro jehož zasazení byl šperk specálně vyroben a jež je ze své povahy neopakovatelný, ale vždy se dá něčím jiným nahradit).                          

4)Vyhrazuji si právo na drobné obměny v designu šperku, ve jménu originality nekopíruji, ale inovuji v tom nejlepším možném provedení pro Vás.

Situace, o kterou se bude v jednotlivých případech jednat, po objednávce zákazníkovi sdělím.

Cena zboží je dána základní cenou včetně DPH, ke které bude přičteno poštovné. Balné neúčtujeme.

Způsoby plateb:
a) Dobírkou
b) Bankovním převodem na číslo účtu 107-1592660217/0100 (KB)
c) Složenkou na číslo účtu 107-1592660217/0100 (KB)
d) Platbou v hotovosti

Obvykle zasíláme zboží poštou(obchodní balík)-Doručení přímo k Vám domů.
možnosti:

  • odešlu zboží od přijetí objednávky do 48 hodin v pracovních dnech na adresu zákazníka.
  • odešlu zboží od přijetí objednávky do 7 pracovních dnů na adresu zákazníka
  • odešlu zboží po předchozí domluvě se zákazníkem (pomocí e-mailu, faxu, nebo telonicky).
  • odešlu zboží po realizované platbě do 48 hodin v pracovních dnech.
  • odešlu zboží po realizované platbě do 7 pracovních dnů.

nebo bude vybrané zboží pro jednotlivé situace ve stejných termínech k disposici přímo u mě a je možné si ho vyzvednout na domluvené schůzce v Praze.

Při osobním vyzvednutí zboží u mě se nejedná o závaznou objednávku, ale o rezervaci zboží, pro kterou platí podmínky v kamenného obchodu.

Dodávka zboží zákazníkovi obsahuje stejné doplňky jako v kamenném obchodě:

1) obal - krabičku, která je v ceně.
2) záruční list.
4) účtenku.
6) dárkové balení (v případě, pokud zákazník o tuto službu požádá).
7) doplňující elementy (např. Dárek od firmy zdarma).

 ZPůSOBY DOPRAVY VÁMI VYBRANÉHO ZBOŽÍ

Poštovné u zboží nad 2000,-kc zasíláme ZDARMA. Zboží do 2000,-Kc účtujeme 100,-Kc.

POŠTOU (Česká pošta-Obchodní balík BO)

Zboží Vám doručím poštou(obchodním balíkem). Doba doručení v tomto případě do 48 hodin od exportu zboží z mého centrálního skladu.

Pro tento způsob přepravy spolupracuji nejraději s Českou poštou. Nabízí moderní, rychlou a spolehlivou přepravu zboží po celém území České republiky. Pokud nejste zastiženi na adrese, zanechá Česká pošta písemné upozornění o uložení zásilky. Ta je na poště uložena po dobu 7 dnů.

Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. není i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

OSOBNÍ ODBĚR ZBOŽÍ

Zboží si vyzvednete na sjednaném obchodních místě, obchodní místo si můžete zvolit přímo v objednávce v našem internetovém obchodu a nebo přímo telefonicky, v každém případě v objednávce udávejte číslo mobilního(pevného) telefonu. V tomto případě neúčtuji žádné poplatky.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Při přebírání zásilky doporučuji balíček otevřít a obsah zkontrolovat.

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

zavazuji se k níže uvedenému.

Respektuji Vaše soukromí. Abych vám mohla nabídnout hodnotné služby, potřebuji znát některá Vaše osobní data. Tato data chráním před zneužitím.
Údaje, které zadáváte při registraci. Jako zákazník musíte při Vaší registraci uvést následující údaje. Jste-li fyzická osoba, jsou to tyto:

Jméno a příjmení
Úplnou poštovní adresu
Telefonické a e-mailové spojení


Tyto informace jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Používám je k realizaci a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi.

Požadujete-li doručování objednávek na jinou adresu, než je výše uvedená, můžete uvést ještě alternativní adresu dodání. Nakupujete-li jako právnická osoba, měl(a) byste uvést také následující údaje o firmě:

Jméno firmy
Úplnou poštovní adresu
Telefonické a e-mailové spojení
IČO
DIČ
Bankovní spojení


Tyto údaje mi umožní provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat Vaši platbu učiněnou bankovním převodem.
Údaje o Vaší činnosti
Údaje o Vašich nákupech (jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně) jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.

Jaké je moje stanovisko k poskytování Vašich osobních údajů jiným společnostem?
Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům.

Shrnutí

Vážím si Vaší důvěry a chráním Vaše soukromá data před zneužitím. Tyto informace shromažďuji proto, abych zkvalitnila své služby. Neposkytuji je třetím stranám.

Váš souhlas
Používáním internetového obchodu na této sdrese souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel na těchto stránkách publikovány, takže budete mít možnost se o nich dozvědět.

Platby

Bankovní převod (KB)
Nejprve je nutné zboží zaplatit převodem příslušné částky na můj bankovní účet 107-1592660217/0100 (KB). Po odeslání objednávky Vám bude přiděleno identifikační číslo. Pečlivě si jej opište a uveďte jej při platbě bankovním převodem, jako ,,variabilní symbol,,.Ihned po té, co se peníze objeví na mém účtu Vám zboží doručím.

Dobírka
Vybrané zboží Vám zašleme na dobírku. Příslušnou částku zaplatíte přímo při předání zboží.

Složenka
Nejprve je nutné zboží zaplatit prostřednictvím složenky. Po odeslání objednávky Vám bude přiděleno identifikační číslo. Pečlivě si jej opište a uveďte jej na složence do zprávy pro příjemce.

Zaplatit při předání zboží.
V případě, že si zboží vyzvednete přímo, platíte v hotovosti.

 

Dopravné a balné ZDARMA !

Naše firma Vám zaplatí dopravné i balné, při objednávce vyšší než 1999,- Kč
Při objednávce nižší než 1999,- Kč účtujeme poštovné 100,- Kč.Balné ZDARMA.(Platí na území České republiky). Při opětovném zaslání zboží vinou nevyzvednutí na straně zákazníka účtujeme 100,-Kc.

 

 Peněžní částka za vrácené zboží bude poukázána na účet uvedený zákazníkem v zákonem stanovené době.

Rozpor s kupní smlouvou

 

ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU:

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc je bez vad, má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

STORNO OBJEDNÁVKY

Storno objednávky ze strany kupujícího - v souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění Vám bude vrácena kupní cena:

odešlete dopis (nejlépe emailem) s textem:
"Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu)." Datum a podpis


zboží doručte na adresu:
Tereza Bajnarová

Přecechtělova 2239/3

Praha 5

155 00

zboží, které budete odesílat v rámci této záruky zpět na moji adresu, musí být v původním nepoškozeném obalu, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.

při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Práva ze záruky

Je-li kupujícím spotřebitel, činí záruční doba (plynoucí ode dne převzetí zboží kupujícím) 24 měsíců. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Spotřebitel má při uplatnění záruky:
- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,
- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití,
- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Reklamační řízení se řídí odpovídajícími ustanoveními občanského zákoníku a také zákonem č. 634/1992 Sb.

Prodávající rozhodne o reklamaci kupujícího ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů, do této lhůty se nezapočítává nutná doba pro odborné posouzení reklamované vady, nejpozději bude reklamace vyřízena včetně odstranění vady do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Tuto lhůtu lze po dohodě se spotřebitelem prodloužit. Po marném uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Kupující je o uznání reklamace vyrozuměn dopisem, e-mailem či telefonicky, pokud na sebe uvede odpovídající kontakty.

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu nákladů nutných k uplatnění reklamace (zejména doprava reklamovaného zboží k prodávajícímu). Při neoprávněné reklamaci toto právo není.

Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek uvedených v záručních listech jednotlivých výrobků.

Při případné reklamaci je nutné předložit průkazní material o koupi a zárukách, nejlépe kopii prodejního dokladu a originál záručního listu.


Záruční i pozáruční opravy mého zboží vyřizuje zásadně moje firma.

 

S úctou

Bajnarová Tereza